Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

EΠΕΙΓΟΝ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝΑπο κάρτες και καταναλωτικά δάνεια τα οποία ανέρχονται μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ...EΠΕΙΓΟΝ: Να ενημερώσουμε τους αγαπητούς φίλους πως σε πολλές εκ των περιπτώσεων όπου οι τράπεζες προβαίνουν σε αναγκαστικές προσημειώσεις και ακόμη χειρότερα σε πλειστηριασμούς κατοικιών δανειοληπτών με οφειλές σε κάρτες και καταναλωτικά δάνεια τα οποία ανέρχονται μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ σύμφωνα με τον Ν3714/2008 είναι παράνομες πράξεις..
Καθημερινώς ακούμε και βλέπουμε περιπτώσεις όπου οι τράπεζες προβαίνουν σε αυτές τις παρανομίες όπου εκπλειστηριάζουν ακόμη και πρώτες κατοικίες για ευτελή ποσά...
Δυστυχώς σε πολλές εκ των περιπτώσεων ακόμη και πολλοί δικηγόροι δεν τυγχάνει να γνωρίζουν συγκεκριμένους νόμους που αφορούν τραπεζικές συμβάσεις..
Προσφάτως έγινα μάρτυς μιας τέτοιας περίπτωσης όπου δανειολήπτης αναγκάστηκε να βάλει προσημείωση ακίνητο του κατόπιν πίεσης της τράπεζας προς αυτόν για οφειλή κάτω των 10.000 ευρώ.. παρακαλώ…
Κοινοποιήστε το προκειμένου να ενημερωθούν πολλοί δανειολήπτες προκειμένου να σώσουν τις περιουσίες τους αλλά και δικηγόροι που τους εκπροσωπούν...
Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο


Δεν υπάρχουν σχόλια: