Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Ποια είναι η μεγαλύτερη και πιο ευάρεστη νηστεία ενώπιον του Θεού;«Πνευματικοί Διάλογοι με τον ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα»...Τι είναι νηστεία καί πόσα είναι τα είδη της;
Νηστεία είναι ή πλήρης ή μερική εγκράτεια από το καλό καί άφθονο φαγητό καί ιδιαίτερα από τροφές πού προέρχεται από ζώα.
Ή νηστεία είναι μία σωματική θυσία, ή οποία ενδείκνυται να είναι ενωμένη με την ελεημοσύνη καί με τα δώρα πού προσκομίζονται στο Άγιο Βήμα.
Ή νηστεία μαζί με την ελεημοσύνη, τα προσφερόμενα στην Εκκλησία δώρα (άρτος, οίνος κ.λ.π.) με τίς προσκυνήσεις καί μετάνοιες των πιστών, όλα μαζί αποτελούν την οφειλομένη σω­ματική προσκύνηση, σαν μία θυσία στον Κύριο.
Ή νηστεία καθιερώθηκε για να ταπεινώνει την ψυχή.
Ή νηστεία είναι εγκράτεια άπ’ ό­λες τίς τροφές ή σε περίπτωση ασθενείας, από μερικές.
Παρομοίως, εγκράτεια από ποτά, άπ’ όλες τίς κοσμικές ασωτίες, άπ’ όλες τίς κακές ορέξεις.
Όλα αυτά ονομάζονται νηστεία.
Ή νηστεία ονομά­ζεται από τους Πατέρας πτέρυγα της προσευχής, ή οποία μαζί με την ελεημοσύνη ανεβάζει τον άνθρωπο μέχρι του θρόνου του Θεού.
Ή νηστεία βοηθάει τον άνθρωπο να κάνη προσευχή με περισσότερη ευκολία, συμφιλιώνει τον άνθρωπο με τον Θεό καί βοηθάει πολύ στην κάθαρση της ψυχής, φονεύοντας τίς σωματικές ορέξεις καί διευκολύνοντας την απόκτηση της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος.
Αναλόγως της σκληρότητας της ή νηστεία μπορεί να διαιρεθεί σε πολλά είδη:
Νηστεία τελεία, νηστεία μιας ημέρας, νηστεία από ηδο­νικές τροφές καί νηστεία «βασιλική» δηλ. από τίς καθημερινές τρο­φές με εγκράτεια την ημέρα, καί όχι μέχρι χορτασμού
Ποια είναι ή μεγαλύτερη καί πιο ευάρεστη νηστεία ενώπιον του Θεού;
Οποιαδήποτε νηστεία πού γίνεται δεν σημαίνει ότι είναι     θρη­σκευτική νηστεία καί ευάρεστη στον Θεό.
Μόνο ή νηστεία πού γίνε­ται εν Ονόματι του Θεού είναι ευπρόσδεκτη καί ευάρεστη σ’ Αυτόν καί σύμφωνα με τον Θείο Νόμο Του, όπως τον έδωσε ό Θεός στον Αδάμ, όπως τον διδάξαν οί προφήται καί όπως τον εφήρμοσαν όλοι οί Άγιοι.
Ό άγιος Ιωάννης ό Βαπτιστής νήστευε σ’ όλη την ζωή του  ό Σωτήρ δίδαξε για να νηστεύουμε καί με ποιο τρόπο (Ματθ.6,16-17 Λουκ.21-24).
Οί δε Απόστολοι νήστευαν καί προσεύχονταν δε (Πράξ. 13,3 14,25).
Μετά άπ’ αυτά, ή μεγαλύτερη καί ανώτερη νηστεία είναι αυ­τή πού γίνεται κατά την διδασκαλία της Αγίας Γραφής, δηλαδή να συνοδεύεται από την ταπείνωση, την ελεημοσύνη, την εγκράτεια των αισθήσεων καί λογισμών.
Τα ίδια μας διδάξαν και οι Άγιοι Πατέ­ρες μας.
«Ή αληθινή νηστεία, λέγει ό άγιος Θεόδωρος ό Στουδίτης, καί ευπρόσδεκτη στον Θεό είναι ή χαλιναγώγησης των παθών…».
από το βιβλίο:
«Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα»
– Πρωτοπρεσβύτερος. Δημήτριος Στανιλοάε Καθηγητής Δογματικής 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ 1980.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΡΟΥΜΑΝΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: