Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Ἐκδήλωση μέ θέμα: «Κατάργηση μετρητῶν, τέλος τῆς ἐλευθερίας. Ὀδεύοντας πρός τόν ὁλοκληρωτισμό.»


Πειραιᾶς 24-6-2017