Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Οταν ξεχάσεις τον Θεό, τότε θ’ αρχίσεις να σκέπτεσαι πονηρά !


Η αμαρτία δεν είναι κανένας εχθρός πού σε πολεμά άπ’ έξω, αλλά κακό πού φυτρώνει και αναπτύσσεται μέσα σου...«Βλέπε με σωφροσύνη» (Παροιμ. δ’ 25) και δεν θα νιώσεις αισχρή επιθυμία. 

Να θυμάσαι την μέλλουσα κρίση, και ούτε πορνεία,ούτε Mοιχείαούτε φόνοςούτε παρανομία θα σε κυρίευση. 

Όταν όμως ξεχάσεις τον Θεό, τότε θ’ αρχίσεις να σκέπτεσαι πονηρά και να ενεργής παράνομα.