Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Αν δεν εξηγείς, θα σε δικαιώσει ο Θεός !

Αποτέλεσμα εικόνας για δικαιωση απο τον θεο

ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ


-Γέροντα, πολλές φορές , όταν μου κάνουν μια παρατήρηση , νομίζω πως πρέπει να δώσω εξηγήσεις, και λέω: « ναι, έτσι είναι, αλλά… ».
-Τι το θέλεις το «αλλά» ;
Το «αλλά» δεν έχει … αλάτι και όλα τα αλλοιώνει με την κακή έννοια.
Να λες: «Ευλόγησον, με την ευχή σου άλλη φορά θα προσέχω».
-Γέροντα, όταν κάποιος βγάλη ένα λανθασμένο συμπέρασμα για μια ενέργειά μου, χρειάζεται να εξηγήσω πώς κινήθηκα;
-Αν έχης πνευματική δύναμη , δηλαδή ταπείνωση, να δεχτής ότι έφταιξες και να μη μιλήσης. Άφησε να σε δικαιώση ο Θεός.
Αν δεν μιλήσης εσύ, θα μιλήση μετά ο Θεός. Βλέπεις ο Ιωσήφ, όταν τα αδέλφια του τον πούλησαν, δεν είπε: «Είμαι αδελφός τους . δεν είμαι δούλος.
Ο πατέρας μου με αγαπούσε πιο πολύ από όλα τα παιδιά του» . Δεν μίλησε, και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά.
Το νομίζεις, δεν πληροφορεί ο Θεός;
Και αν ο Θεός για το συμφέρον σου δείξη την αλήθεια, καλά. \Αν όμως δεν την δείξη, πάλι για το συμφέρον σου θα είναι. Όποτε σε αδικεί κάποιος , να σκέφτεσαι ότι δεν σε αδικεί από κακία, αλλά επειδή έτσι είδε τα πράγματα.
Ύστερα, αν δεν έχη κακία, ο Θεός θα τον πληροφορήση, θα καταλάβη ότι αδίκησε και θα μετανοήση. Μόνον όταν υπάρχει κακία δεν πληροφορεί ο Θεός, γιατί η συχνότητα στην οποία εργάζεται ο Θεός είναι ταπείνωση- αγάπη.
-Κάνει , Γέροντα, να ζητάω εξηγήσεις μετά από μία παρεξήγηση;
-Χάλασε ο λογισμός σου;
-Όχι.
– Αν δεν χάλασε ο λογισμός σου , δεν χρειάζεται να σου εξηγήση ο άλλος. Αν χάλασε ο λογισμός σου, καλό είναι να δοθεί μία εξήγηση , για να μην χαλάση περισσότερο.
-Γέροντα, αν δεν εξηγής, για να δικαιολογήσης τον εαυτό σου, αλλά λες πώς αντιμετώπισες ένα περιστατικό , πώς κινήθηκες κ.λ.π.;
-Δεν χρειάζεται . Καλύτερα να λες « ευλόγησον » και να μην εξηγής. Εκτός αν σου ζητήσουν να δώσης εξηγήσεις.
Τότε ταπεινά να πης πώς έγινε.
-Δηλαδή , Γέροντα, πότε πρέπει να εξηγή κανείς;
-Όταν πρόκειται να για παρεξήγηση που αφορά άλλους, τότε επιβάλλεται να εξηγήση κανείς, για να βοηθήση μια κατάσταση.
Ή όταν είναι κανείς ευαίσθητος, έχη και λίγο εγωισμό και μπορεί να καμφθή, αν δεν μιλήση , τότε καλύτερα είναι να εξηγήση πώς κινήθηκε.
-Μερικές φορές, Γέροντα, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την δικαιολογία από την εξήγηση.
-Η δικαιολογία δεν φέρνει ανάπαυση στην ψυχή, ενώ η εξήγηση φέρνει ανάπαυση και ειρήνη.
από το βιβλίο: «ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Γ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ» ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ  «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2007