Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την προστασία του γάμου και της οικογένειας . . .


«ΜΑΜΑ, ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ»

ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ !


Η οικογένεια αποτελεί το βασικό, το πρωτογενές κύτταρο της    κοινωνίας. 
Αν οι οικογένειες που αποτελούν την κοινωνία είναι υγιείς, τότε και η κοινωνία θα είναι υγιής και εύρωστη. 
Η ελληνική οικογένεια, παρ’ ότι κρατιέται ακόμα σε ανώτερο επίπεδο από τη μέση ευρωπαϊκή, έχει επηρεαστεί από τη γενικότερη κρίση, δεν έχει μείνει αλώβητη. 
Αυτό καταδεικνύεται από την τεράστια αύξηση των διαζυγίων, των μονογονεϊκών οικογενειών, των γεννήσεων εκτός γάμου, την καθιέρωση των συμφώνων συμβίωσης, και δη μεταξύ ομοφυλόφιλων ατόμων, ως νέων μοντέλων συμβίωσης. 
Ήδη και στην Ελληνική Βουλή συζητιέται η πρόταση των . . . ΟΛΙΓΩΝ . . . για εξομοίωση του συμφώνου συμβίωσης με τον ΓΑΜΟ.
ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ; ; ; ;
Ίσως δεν είναι πολύ μακριά η εποχή που οι τόσο όμορφες και περιεκτικές λέξεις «Πατέρας» και «Μητέρα» θα εξαφανιστούν από τα δημόσια έγγραφα και θα αντικατασταθούν από τους όρους «Γονέας 1» και «Γονέας 2» για χάρη των ομοφυλόφιλων ζευγαριών. 
Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι είναι πολλοί εκείνοι που πιστεύουν στην υγιή οικογένεια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. 
 Μια ομάδα Ευρωπαίων πολιτών ανέλαβε μια αξιέπαινη  πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή. 
Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τον τίτλο «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά». 
Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Παρέχεται έτσι η δυνατότητα συμμετοχής στους απλούς πολίτες στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός είναι η λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων ή κανονισμών ενταγμένων στο ευρωπαϊκό δίκαιο. 
Για να υλοποιηθεί μια πρωτοβουλία και να φτάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συλλεχθούν τουλάχιστον 1.000.000 υπογραφές από 7 τουλάχιστον χώρες. 
Οι υποστηρικτές, αυτοί που υπογράφουν, πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου. 
Η επαλήθευση των δηλώσεων γίνεται από κάθε κράτος στη βάση κάποιου δημοσίου εγγράφου, ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» στοχεύει στην προστασία του θεσμού του γάμου και της οικογένειας. 
Αποσκοπεί σε έναν οριζόντιο εφαρμοστέο κανονισμό, ο οποίος θα ορίζει την έννοια του γάμου και της οικογένειας στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας συμφωνούν ότι γάμος είναι η ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας και ότι η οικογένεια εδράζεται στο γάμο και στους απογόνους. 
Σκοπός του γάμου είναι η αλληλοβοήθεια και ολοκλήρωση των συζύγων, καθώς και η ανατροφή της επόμενης γενιάς. 
Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μεγαλώνουν σε μια σταθερή οικογένεια αγάπης με τον πατέρα και τη μητέρα. 
Η κοινωνία έχει ανάγκη το γάμο και την οικογένεια. Γι’ αυτό πρέπει να υποστηρίζονται. Εθνικός Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» στη Ελλάδα είναι η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) και οι κατά τόπους Σύλλογοι Πολυτέκνων. 
Δικαίωμα συμμετοχής και υπογραφής έχουν άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και επομένως έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. 
 Η προθεσμία συγκέντρωσης υπογραφών λήγει στις 10    Δεκεμβρίου 2016.
Αν θέλετε να βοηθήσετε σ' αυτό, κατεβάστε το κατάλληλο έντυπο, εκτυπώσετε το και καλέστε την οικογένεια, τους φίλους, τους γνωστούς, να το υπογράψουν.
Πάρτε ένα αντίγραφο σε οικογενειακές συγκεντρώσεις, λέσχες, ταξίδια ή συνάντηση με φίλους και ξοδέψτε μερικά λεπτά για να υπογράψετε την πρωτοβουλία για την προστασία του γάμου και της οικογένειας . 
Δώστε την ευκαιρία σε ΟΛΟΥΣ να συμμετάσχουν σε αυτό το ευρωπαϊκού εγχειρήμα !
Όταν το έντυπο συμπληρωθεί και υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρακαλούμε στείλτε το ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο .
Όποιος επιθυμεί να υποστηρίξει την πρωτοβουλία αυτή μπορεί να το κάνει με 2 τρόπους. 
 Ο ένας είναι ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας  
  https://signatures.mumdadandkids.eu
 Ο άλλος είναι με υπογραφή σε σχετικό έντυπο που το κατεβάζετε απο . . .   ΕΔΩ   και τις παραδίδεται σε όλους τους συλλόγους πολυτέκνων της χώρας.
 Ήδη ενεργοποιήθηκε και η ΕΚΚΛΗΣΙΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ και απο σήμερα μαζεύονται υπογραφές στους περισσότερους ναούς της χώρας. 
Άρα φυσιολογικά μπορείτε να απευθύνεστε κι εκεί, αλλά ΠΡΟΣΟΧΗ η προθεσμία λήγει  10 ΔΕΚ. 2016.

Κώστας Μίχος