Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Εσύ που θέλεις με το μυαλουδάκι σου να λύσεις όλα τα προβλήματα . . .


Του Μητρ. Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτη

Δν θ πρεπε, γαπητοί μου, στν τόπο μας ν πάρχ οτε νας πιστος κα ­θεος
Γιατ τ χώματά μας ε­νε γιασμένα· κα ο πέτρες κόμα θ φω­νάζουν, τι θρησκεία μας ενε ζωντανή κα κάνει θαύματα
Δυστυχς ­μως τ τελευταα χρόνια ­πάρχουν πιστοι κα θεοι
Γι ατος Δαυδ λέει· «Επεν φρων ν καρ­δί ατο· Οκ στι Θεός» (Ψαλμ. 13,1· 52,2). 
Δηλαδή· μόνο νθρωπος πο ο διανοητικές του δυνά­μεις χουν διασαλευθ, μόνο ατς μπορε ν π τι δν πάρχει Θεός.
Συν­ανττε ναν πιστο κα θεο; 
Κάντε του μία ρώτησι, κα φτάνει· σφαλς, φίλε μου, θ κάθεσαι σ κάποιο σπίτι.
Ἐὰν λοιπν μο πς τι τ σπίτι ατ φύτρωσε τσι μόνο του, χω­ρς μη­χανικ κα χτίστη, τότε κ γ θ δεχθ τι τ μεγάλο σπίτι πο λέγεται σύμ­παν ­γινε μόνο του. «Πς οκος κατασκευάζεται ­πό τινος, δ τ πάντα κατασκευάσας Θεός» (βρ. 3,4). 
λογικ πιβάλλει ν παραδεχθομε, τι ­πάρχει Θες δημιουργς το παντός.
πάρχουν λοιπν πιστοι κα θεοι· πάρχουν μως κα λλοι, πο λένε τι πιστεύουν, ρχονται μως στιγμς πο πίστι τους κλονί­ζεται. 
Γιατί; 
Διότι ενε νυπόμονοι. 
Θέλουν, μέσα στ μικρ διάστημα τς ζως ατς, ν δον ν λειτουργ θεία δικαιοσύνη, τ κακ ν τιμω­ρται μέσως. 
Κι ταν βλέπουν, κακο κα γ­κληματίες ν ενε καλ κα ν προοδεύουν, ταν βλέπουν τ κακ ν θριαμβεύ, χάνουν τν πίστι τους κα λένε· 
Πο ενε Θεός; δν τ βλέπει ατά; πάρχει Θεός;…
Μικρ νθρωπε, σκουλήκι τς γς, πο θέλεις μ τ μυαλουδάκι σου ν λύσς λα τ προβλήματα! 
Ἐὰν τ μυρμήγκι δν μπορ ν ξέ­ρ τί κάνει νθρωπος κα ν τν σχολιά­σ, πολ περισσότερο δν μπορε νθρωπος ν κρίν τς βουλς το Θεο. «Τ κρίμα­τα (το Κυρίου) σε βυσσος πολλή» (Ψαλμ. 35,6). 
Στν πορία, γιατί Θες δν τιμωρε τ κακ μέσως; παντ πόστολος Παλος κα λέει: 
Δν τιμωρε κεραυνοβόλως τ κακ Θες – γιατί; 
Διότι περιμένει τ μετάνοια λων κα μακροθυμε

Του Μητρ. Φλωρίνης π. Αγουστίνου Καντιώτη  
πηγη