Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Άραγε στην Κρήτη θα έχουμε Σύνοδο ή το πρώτο εκκλησιαστικό ΜΝΗΜΟΝΙΟ;

φωτο

ΚΑΠΟΙΟΙ πρέπει εδώ και τώρα να καταλάβουν ότι το ψευτορωμαίικο μπορεί να διαλυθεί αλλά για την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ισχύει «Καί πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς».
Διερωτόμαστε αν οι εκκλησιαστικοί άνδρες ζήλεψαν την δόξα των πολιτικών;
Και οι Αγιορείτες Πατέρες ομίλησαν.
Το μετά και το δια ταύτα είναι το μείζον.
Προς τι ο κατασκανδαλισμός του χριστεπώνυμου πληρώματος;
ΚΑΙ ενώ στην Σύνοδο αυτή θέλουν να της προσδώσουν στοιχεία ιστορικής οικουμενικότητας μέσα στο κλίμα των ημερών της παγκοσμιοποιήσεως που βιώνουμε.
Το ερώτημα που πλανάται στα χείλη των πιστών είναι :
Περίμεναν άραγε την κατάλληλη χρονική συγκυρία η καρδιά της Παγκόσμιας Ορθοδοξίας που είναι η ΕΛΛΑΔΑ να υποστεί τρία-τέσσερα εμφράγματα –μνημόνια (μεσοπρόθεσμα) έτοιμη να ραγίσει μάλιστα υπό την πίεση και άλλων γεωπολιτικών δαιμόνων που καραδοκούν μέσα και έξω από το νοσοκομείο της οικονομικής εξαθλίωσης για να χαρούν το ιστορικό τέλος της;
¨Συγκλονιστική φωτογραφία η άνωθεν .. Πεντάλφες και ισλαμικές ημισέληνοι στην αίθουσα που θα διεξαχθεί η σύνοδος.Κεραυνοί του Π.Γεωργίου του Μεταλληνού κατά των οικουμενιστικών επιδιώξεων …(βίντεο).¨
πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός 23-3-16

¨Ὁ «ἔσχατος κριτὴς» γιὰ θέματα πίστεως εἶναι ἡ συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐκφράζουν ἀκόμα καὶ μεμονωμένα πρόσωπα,
Εἶναι ἀναγκαία ἡ ἀναγνώριση ὡς Οἰκουμενικῶν τῶν Συνόδων ἐπὶ Μεγ. Φωτίου καὶ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ποὺ ἔδωσαν ἀπάντηση σὲ ὅλες τὶς κακοδοξίες τοῦ Παπισμοῦ (φιλιόκβε, παπικὸ πρωτεῖο κλπ.),
«…ἡ ἔννοια τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας χρήζει ὠσαύτως διασαφήσεως…. εἰς τὴν ἑνότητα Αὐτῆς ἀνήκουν μόνον τὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὡς Σῶμα Χριστοῦ… Περὶ τούτων μόνον λέγεται τὸ «ἴνα ὦσιν ἐν, καθὼς ἠμεῖς ἐν ἐσμέν», κατὰ τὴν ἑρμηνείαν τῶν θεοφόρων Πατέρων».
«…Ὁ τρόπος διεξαγωγῆς καὶ ἡ πορεία τῶν θεολογικῶν διαλόγων δὲν ἀναπαύει τὸ σύνολον τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ δὲ καθ’ ἠμᾶς Ἱερὰ Κοινότης κατὰ καιροὺς καὶ εἰς διαφόρους περιστάσεις ἔχει ἐκφρασθῆ δι΄ ἐπισήμων κειμένων κατὰ θεολογικῶν συμφωνιῶν μετὰ τῶν ἑτεροδόξων καὶ ἔχει διαμαρτυρηθῆ διὰ συμπροσευχᾶς καὶ ἄλλας λατρευτικᾶς πράξεις (λειτουργικοὺς ἀσπασμοὺς κ.λπ.), δι’ ὧν δίδεται ἡ εἰκὼν ψευδοῦς ἑνώσεως μετ’ αὐτῶν… δέον νὰ ἀποσαφηνισθῆ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία οὐδόλως δύναται νὰ δεχθῆ τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ὡς τινὰ διομολογιακὴν προσαρμογὴν ἡ ὡς συμμετοχὴν εἰς συμπροσευχᾶς καὶ ἑτέρας λατρευτικᾶς πράξεις».
«…δὲν δυνάμεθα νὰ μὴ ἐκφράσωμεν τὸν ἔντονον προβληματισμὸν καὶ τὰς εὐλόγους ἀντιρρήσεις ἠμῶν διὰ τὴν περαιτέρω συμμετοχὴν τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τὸ «Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν» (Π.Σ.Ε)».
Αποσπάσματα από την επιστολή Παρέμβαση τοῦ Ἁγίου Ὅρους γιὰ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο
πηγή: pentapostagma.gr/2016/05/
Το που ζούμε αδελφοί μας τα είπε ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΣΙΟΣ
¨Γέροντας (χαμογελώντας ): Ο προφήτης Ηλίας τροχάει και ετοιμάζει την μαχαίρα του! Και μάλιστα πρώτα θα αρχίσει από τους Πατριάρχες, δεσποτάδες , παπάδες και μοναχούς !
Νικόλαος : Και λαϊκούς .
Γέροντας : Τα δικά σας είναι αγνοήματα , ενώ τα δικά μας είναι αμαρτήματα . Έτσι δεν λέει η ευχή της θείας λειτουργίας ; «Υπέρ των εμών αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων ». Ο προφήτης Ηλίας τροχάει το μαχαίρι του , όμως θέλει πολύ προσοχή , γιατί μερικά πράγματα αλλιώς τα λένε οι Πατέρες και αλλιώς τα ερμηνεύει ο κόσμος ,
Σημεία , σημεία των καιρών , δεν βλέπετε ……Πρέπει να΄ναι βόιδι – να με συγχωρείτε – κανείς , για να μην καταλαβαίνει με όλα αυτά που γίνονται ……Πολλοί από τους άγιους πατέρες θα ευχόντουσαν να ζήσουν στην εποχή μας , γιατί είναι εποχή ομολογίας . Οι καιροί είναι δύσκολοι , αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Κοιμόμαστε με τα τσαρούχια . Σελ :219 ΣΚΕΥΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ, Ιερομονάχου Χριστοδούλου Αγγελόγλου, paterpaisios.blogspot.gr
ΚΑΠΟΙΟΙ πρέπει εδώ και τώρα να καταλάβουν ότι το ψευτορωμαίικο μπορεί να διαλυθεί αλλά για την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ισχύει «Καί πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς».
Του λοιπού …μη λυπού !!! έλεγε ΑΓΙΟΣ
¨Ο Θεός μας ανέχεται σαν έθνος , όχι λόγω της καλοσύνης μας , αλλά επειδή έχουμε την ορθή πίστη (Ορθοδοξία) . Έτσι , αν και όλοι μας μισούν , ο Θεός δεν μας αφήνει να πάθουμε κάτι κακό .Σελ : 253 Ο ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ, Ιερομονάχου Χριστοδούλου Αγγελόγλου
Με πνευματική ευθύνη και συνείδηση
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας