Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Σήμερα 30/11/2015 εορτάζουν:
Νηστεία - Επιτρέπεται το ψάρι

Απολυτίκιο της ημέρας

Ἦχος δ’.

Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος, καὶ τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων Ἀνδρέα ἱκέτευε, εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.