Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

ΣΗΜΕΡΑ 29 / 11 / 2015 ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ :

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΟΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ

Νηστεία - Επιτρέπεται το ψάρι


Απολυτίκιο της ημέρας

                Άγ. Παράμονος και Φιλουμένου 

Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.

Παράμονον μέλψωμεν σὺν Φιλουμένῳ πιστοί, ὡς θείους θεράποντας καὶ ἀθλητὰς εὐκλεεῖς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· τοῦτον γὰρ φερωνύμως ὡς φιλήσαντας ἄγαν, ᾔσχυναν δι' ἀγώνων παρανόμων τὸ κράτος αἰτοῦντες πταισμάτων λύσιν πᾶσι καὶ ἔλεος.