Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Ασκήσεις ευφυΐας για την αύξηση της λογικής κρίσης – Τεστ 30 ερωτήσεων

Ασκήσεις ευφυΐας για την αύξηση της λογικής κρίσης – Τεστ 30 ερωτήσεων 

Η παροιμία λέει ότι «Ταλέντο είναι η καλλιέργεια του ταλέντου».
Η άποψη της επιστήμης είναι πλέον πως η ευφυΐα αναπτύσσεται σε ένα ποσοστό, με κατάλληλα ερεθίσματα που προάγουν τη δημιουργία νέων τρόπων σκέψης και την εσωτερική αναπαράσταση των προβλημάτων κάτω από πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες. Το εκπαιδευτικό σύστημα δυστυχώς, σπάνια φροντίζει να αναπτύξει τέτοιες δεξιότητες στα παιδιά. Είναι απειροελάχιστοι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που ασχολούνται με την τρομακτικά σημαντική ερώτηση: «Πώς σκέφτομαι για να λύσω ένα πρόβλημα ή μια άσκηση ή ακόμα και για να γράψω μια έκθεση»!

Αυτές ακριβώς τις πολλαπλές οπτικές γωνίες θεώρησης, ο ψυχίατρος προσπαθεί να δείξει αργότερα στους ασθενείς του στην ψυχοθεραπεία. Το κυριότερο θέμα που έχουμε σε κάθε πρόβλημα είναι το όνομα του προβλήματος. Ευφυΐα είναι να δώσουμε από την αρχή το σωστό όνομα σε κάθε πρόβλημα. Είτε είναι πρόβλημα που αφορά την καθημερινή ζωή, είτε ακόμα και αν πρόκειται για πολύπλοκα συναισθήματα που νοιώθουμε. Αυτό δεν είναι πάντα τόσο απλό όσο ακούγεται! Χρειάζεται κάποια τουλάχιστον μέση ευφυΐα.

Στην προσπάθειά μας να κάνουμε τους ασθενείς μας να «δουν» νέους τρόπους σκέψης και επίλυσης των προβλημάτων τους, πολλές φορές αποδείχθηκε ότι αν περιοριστούμε μόνο στις λέξεις, είναι μια δύσκολη διαδικασία μέχρι να έρθει η πολυπόθητη λάμψη της λύσης, του νοητικού «αχά!». Αλλά όταν καταφύγαμε σε σχέδια ή διαγράμματα ή πίνακες ή άλλα τεχνάσματα, είδαμε σχετικά συντομότερα ή καλύτερα αποτελέσματα. Αν προσθέσουμε και την προσπάθεια εκτίμησης του επιπέδου θόλωσης των λειτουργιών που εξαρτώνται από την ευφυΐα σε κάθε νέο ασθενή μας και την εκτίμηση της βελτίωσης των νοητικών λειτουργιών μετά την θεραπεία, ώστε να βεβαιωθούμε ότι είχαμε θετικό αποτέλεσμα, θα καταλάβετε πως φτάσαμε στους πίνακες με τις ασκήσεις ευφυΐας που ακολουθούν.

Ακολουθούν οι πίνακες με τις ασκήσεις ευφυΐας με σκοπό την σταδιακή αύξηση της λογικής κρίσης πάνω σε ότι βλέπουμε και την επιτυχή εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης μια σειράς λογικών βημάτων. Αυτό το λέμε απλά ευφυΐα!

Δίνονται 30 ερωτήσεις. Σε κάθε ερώτηση πρέπει να επιλέξετε ποιο από τα τέσσερα σχήμα (1 ή 2 ή 3 ή 4) ακολουθεί λογικά τη δοθέντα σειρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: